Tekniska problem

Sändningen av dagens gudstjänst har ej kunnat genomföras. Vi har försöket att identifiera problemet men ej lyckats. Välkommen åter till gudstjänst ifrån Falkenbergs kyrka nästa vecka.

Upphovsrätt © 2024 Radio WakeUp | Signify av WEN Themes