Vi stödjer kampen mot ALS

Radio WakeUp stöttar Fredrik Lööfs kampanj mot ALS via Börje Salmings minnesfond. Mer forskning behövs. Var med och bidra med pengar.

Lyssna på Fredriks låt med kortare intervju före. Klicka här

Om du vill lägga ett bedrag till fonden följ denna länke.

Stöd till ALS-forskningen och för min ALS-drabbade gode vän, Roger Eliasson med familj.
”Behind my heaven” är en egenskriven låt och min förhoppning är att låten kan bidra till tröst, hopp och inbringa nödvändiga pengar in till ALS-stiftelsens viktiga syften, till forskningen, till drabbade och stöd till anhöriga.
”Behind my heaven” kommer att lanseras den 21/2-2024 på olika digitala plattformar såsom Spotify etc. När man laddar ned låten så är min önskan att man i samband med detta också donerar en slant. Låten kommer också att framföras live vid utvalda tillfällen + förhoppningsvis fångas upp av diverse radiokanaler.
”Behind my heaven” kommer naturligtvis behöva all hjälp den kan få genom exempelvis uppmärksamhet och delningar via exempelvis Facebook. Antal eskalerande lyssningar och nedladdningar kommer bidra till att pengar kommer in på kort sikt, men också att ”Behind my heaven får en plats i folks hjärtan under en lång tid framöver.

Upphovsrätt © 2024 Radio WakeUp | Signify av WEN Themes