Saras klassiska jul

Idag 17:00 sänds Sara Grimpes klassiska jul. Detta är program ett av två där Sara berättar om julens traditioner och spelar passande julmusik i en timme. Två torsdagar i rad. Allt du behöver veta om jul och dess traditioner.

Du hör programmet i Falkenberg på 105,1 FM eller via vår hemsida live 17:00

Upphovsrätt © 2024 Radio WakeUp | Signify av WEN Themes