Vi tackar Framtidsbanken

Radio WakeUp vill tacka Falkenbergssparbank och Framtidsbanken för det bidrag vår förening mottagit.

Vi har nu köpt in ny utrustning för att möjliggöra live sändningar, göra intervjuer och på ett enklare sätt sköta detta ifrån vår studio. Tekniken gör det nu möjligt för ungdomar att sända radio. Vilket även andra föreningar i Falkenberg  kan göra.

Vi fick möjlighet att prova utrustningen i Falkhallen under Sparbanksdagen 30 oktober.

Upphovsrätt © 2024 Radio WakeUp | Signify av WEN Themes